Tag Archives: Google Body

با گاو گوگل آشنا شوید ! [Google Cow]

با سرویس جدید گوگل به نام «گاو گوگل» یا (Google Cow) شما می توانید داخل بدن یک گاو و تمام اجزاء آن را به صورت سه بعدی مشاهده کنید!. این سرویس از سرویس های فرعی Google Body است البته برای …

Read more »