Tag Archives: Google Apps

گوگل سرویس های بیشتری به کاربران Google apps ارائه می کند

از معایب Google apps که بیشتر توسط شرکت ها و دانشگاه ها و حتی اشخاص استفاده می شود, تعداد کم سرویس های ارائه شده بود. اخیرا گوگل با ارائه حدود 60 سرویس به کاربران Google apps آن ها را حسابی …

Read more »