Tag Archives: یاهو

آخرین فرصت برای Yahoo و AOL!

منابع مختلفی گزارش داده اند که شاید در آینده نزدیک بین دو شرکت یاهو و AOL  ادغام صورت بگیرد. طبق این گزارش تیم آرمسترونگ مدیر اجرایی AOL  مذاکراتی را با رؤسای یاهو برای ادغام انجام داده است. این اتفاق پس …

Read more »