Tag Archives: ویکی لیکس

سایت های مخالفان ویکی لیکس مورد حمله هکرها قرار گرفت

سه شنبه شب سایت وزارت دادگستری سوئد و سایت Paypal مورد حمله هکر های طرفدار ویکی لیکس قرار گرفت.به گزارش Panda Labs این حمله ها توسط هکر های ناشناس و هکر هایی از سایت 4Chan انجام گرفته است. ابتدا به …

Read more »

از ویکی لیکس حمایت کنید

سایت ویکی لیکس که با افشاگری و پخش اسناد دولتی آمریکا به شهرت جهانی رسیده است اخیرا با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کند.ابتدا آمازون میزبانی این سایت رو لغو کرد و سپس شرکت EasyDNS دامین دات.Org این سایت …

Read more »