Tag Archives: سرگئی برین

سرگئی برین نیم میلیون دلار به ویکیپدیا اهدا کرد!

سرگئی برین یکی از مؤسسان گوگل با شرکت در برنامه جمع آوری کمک برای سایت ویکیپدیا ، مبلغ 500 هزار دلار به این سایت کمک کرد. هدف سایت ویکیپدیا جمع آوری 28 میلیون دلار کمک های مردمی برای باقی ماندن …

Read more »