آخرین شماره چاپی مجله نیوز ویک منتشر شد!

a-zujrpciaassqm.jpg_large-332x450

آخرین نسخه چاپی مجله Newsweek منتشر شد. این مجله از این به بعد فقط به صورت دیجیتالی منتشر خواهد شد و نامش به Newsweek Global تغییر خواهد کرد.
اولین نسخه کاملا دیجیتالی Newsweek ژانویه 2013 منتشر خواهد شد.
منبع

Comments are closed.