یک آیفون در حین پرواز در هواپیما آتش گرفت!

امروز در یکی از پروازهای داخلی خطوط هوایی Regional Express استرالیا حادثه عجیبی رخ داد. این هواپیما با شماره پرواز ZL319 به مقصد سیدنی استرالیا در حال پرواز بود که یکی از مسافران متوجه شد از تلفن همراه آیفون 4 اش دود بلند شده است! و در حال آتش گرفتن است.خوشبختانه این حادثه بعد از رسیدن هواپیما به مقصد رخ داد و به سرعت دود ناشی از آیفون را خاموش کردند و به کسی در این حادثه آسیبی وارد نشد.

منیع

Comments are closed.