سرگئی برین نیم میلیون دلار به ویکیپدیا اهدا کرد!


سرگئی برین یکی از مؤسسان گوگل با شرکت در برنامه جمع آوری کمک برای سایت ویکیپدیا ، مبلغ 500 هزار دلار به این سایت کمک کرد. هدف سایت ویکیپدیا جمع آوری 28 میلیون دلار کمک های مردمی برای باقی ماندن رایگان و بدون تبلیغات سایت است.
مخارج سایت نسبت به سال قبل به طور قابل توجهی افزایش داشته است و از مبلغ 16 میلیون دلار در سال 2010 به 28 میلیون دلار در سال 2011 رسیده است.
منبع

۲ Comments.

  1. آفرین به سرگئی برین .

  2. سلام

    معلوم نیست چرا اینقدر اصرار به غیر تجاری بودن این سایت اسرار دارند!