آخرین فرصت برای Yahoo و AOL!

منابع مختلفی گزارش داده اند که شاید در آینده نزدیک بین دو شرکت یاهو و AOL  ادغام صورت بگیرد. طبق این گزارش تیم آرمسترونگ مدیر اجرایی AOL  مذاکراتی را با رؤسای یاهو برای ادغام انجام داده است. این اتفاق پس از اخراج مدیر عامل یاهو خانم کارل بارتز رخ می دهد. شرکت یاهو که در سال 2008 پیشنهاد سخاوتمندانه 44 ملیارد دلاری مایکروسافت را رد کرد، این روزها حال و روز خوشی ندارد البته وضعیت شرکت AOL هم بهتر از آن نیست و این دو شرکت می خواهند با ادغام با یکدیگر شاید به روزهای خوش گدشته بازگردند.

منبع

Comments are closed.