پروتوکول IPv6 از امروز در اینترنت به کار گرفته می شود


امروز 7 ژوئن 2011 مصادف است با روز جهانی پروتوکول اینترنت IPv6 و از امروز قرار است به صورت آزمایشی این پروتوکول به جای پروتوکول قدیمی IPv4 به کار گرفته شود.
IPv6 به دلیل رشد روزافزون اینترنت و احتیاج به IP های بیشتر جایگزین پروتوکول قدیمی IPv4 خواهد شد. شرکت گوگل به همراه 400 سایت بزرگ دیگر از جمله فیسبوک ، بینگ ، یوتیوب و موزیلا امروز برای مدت 24 ساعت این پروتوکول جدید را در سایتشان به کار خواهند گرفت.
برای آزمایش سازگاری اینترنت شما با پروتوکول جدید از این صفحه گوگل استفاده کنید.
منبع

Comments are closed.