عکس روز: چه اشتباهی در این عکس می بینید؟

تبلیغ برای آندروید با استفاده از سیمبیان!
خوب ما می دانیم که مسئولین نوکیا ویندوز فون 7 را به آندروید ترجیح دادند ، اما به نظرتان چه چیزی مسئولین فروشگاه رادیو شاک را وادار کرده تا از سیستم عامل سیمبیان برای تبلیغ آندروید استفاده کنند!!؟
منبع

۳ Comments.

  1. به نظر من آرم T.Mobile که زیر نوکیا نوشته شده اشتباهه

  2. سرکاری تشریف داره آره

  3. نه سرکاری نیست! تو نوشته گفته بودم که برای تبلیغ آندروید از موبایل نوکیا استفاده شده در حالی که نوکیا موبایل آندروید نمی سازه و این موبایلی هم که می بینید سیستم عاملش سیمبیان هست!!