مقایسه اینترنت سال ۱۹۹۵ و ۲۰۱۱

مقایسه اینترنت 1995 و 2011
سایت Pingdom مقایسه جالبی بین آمار و ارقام اینترنت در سال های 1995 ، 2000 و 2011 انجام داده که خلاصه ای از آن را مشاهده می کنید :
– نزدیک به 2 میلیارد کاربر اینترنت در حال حاضر و 361 میلیون در سال 2000 و 40 میلیون در سال 1995
– تعداد کاربران کنونی بیش از 50 برابر کاربران سال 1995
– تعداد کاربران فیسبوک به تنهایی بیش از 15 برابر کل کاربران اینترنت در سال 1995
– در سال 1995 آمریکا با 25 میلیون کاربر در رتبه اول و بعد از آن ژاپن با 2 میلیون و آلمان با 1.5 میلیون در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
– در سال 2011 چین با 420 میلیون و آمریکا با 239 میلیون و زاپن با 99 میلیون بیشترین تعداد کاربر اینترنت را در جهان دارند.
– تعداد سایتهای اینترنت در سال 1995 فقط 23500 سایت بود که این عدد در سال 2011 به 298 میلیون سایت رسیده!
امیدوارم همین رشد اینترنت را در کشور خودمان و سایر کشورهای در حال توسعه شاهد باشیم

Comments are closed.