تعداد کاربران اپرا مینی به ۱۰۰ میلیون رسید!


بنا بر اعلام شرکت اپرا ، تعداد کاربران مرورگر اپرا مینی که برای گوشی های موبایل عرضه می شود به بیش از 100 میلیون رسید. جالب اینجاست که تعداد کاربرانش در فوریه 2010 ، 50 میلیون کاربر بود که جالا دو برابر شده است.
منبع

Comments are closed.