FrameBox: ابزاری برای طراحی قالب اولیه سایت


اولین قدم در طراحی یک سایت,طراحی قالب بندی اولیه وب سایت است و Wireframes نام دارد.سایت Framebox ابزاری را برای ترسیم و طراحی قالب بندی و ایده اولیه سایت در اختیار شما قرار می دهد.این ابزار زبان فارسی را نیز به خوبی پشتیبانی می کند.همچنین شما می توانید طراحی قالب خود را با دوستان به اشتراک بگذارید.
لینک سایت: Framebox.org

Comments are closed.