گوگل سرویس های بیشتری به کاربران Google apps ارائه می کند

از معایب Google apps که بیشتر توسط شرکت ها و دانشگاه ها و حتی اشخاص استفاده می شود, تعداد کم سرویس های ارائه شده بود. اخیرا گوگل با ارائه حدود 60 سرویس به کاربران Google apps آن ها را حسابی خوشحال کرد. از جمله خود من برای ایمیل شخص از سرویس Gmail روی دامین خودم توسط Google apps استفاده می کنم.

از این پس کاربران Google apps به سرویس هایی همچون گوگل ریدر,وبلاگ های بلاگر,سرویس عکس پیکاسا و غیره دسترسی خواهند داشت. البته تمامی سرویس ها برای کاربران جدید Google apps در اختیار خواهند بود ولی کاربران فعلی به تدریج سرویس های جدید به حساب Google apps آنها اضافه می شود.
این هم ویدئویی از سرویس های جدید Google Apps

منبع

Comments are closed.