مؤسس فیسبوک خانه اش را برای اجاره گذاشت!

Mark Zuckerberg House
منزلی که Mark Zuckerberg مؤسس سایت فیسبوک سال ها در آن زندگی می کرد با قیمت ماهیانه 7850 دلار برای اجاره گذاشته شد.
این خانه کوچک در خیابان Palo Alto قرار دارد و جالب اینجاست او سال ها در همسایگی جاوید کریم یکی از مؤسسان Youtube زندگی کرده است.
قبل از آمدن مارک به این خونه جاوید با 64 ملیون دلاری که از فروش Youtube به گوگل به دست آورده بود پولدارترین شخص در این خیابان بود. این در حالی است که ثروت مارک حدود 6 میلیارد دلار! تخمین زده می شود و خوب با این وضع باید هم به خانه بزرگتری نقل مکان کند.این خونه اکنون حدود نیم ملیون دلار قیمت دارد.
برای اطلاعات و عکس های بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

Comments are closed.