علامت تجاری عجیب بعضی از شرکت های تکنولوژی!


بسیاری از شرکت های بزرگ برای محصول یا سرویس خاصی نشان تجاری را ثبت می کنند. ولی بعضی از این نشان های تجاری عجیب و غریب و خنده دار به نظر می رساند.
سایت Pingdom جالب ترین نشان های تجاری که توسط شرکت های بزرگ تکنولوژی ثبت شده است را لیست کرده که می بینیم:

Because It’s Everybody’s Business™ – مایکروسافت
Lips® – مایکروسافت
Mouse Mischief™ – مایکروسافت
SpyNet® – مایکروسوفت
MacPAD™ – اپل
Google Zümm™ – گوگل
Wenwendada™ – گوگل
BooleDozer™ آی بی ام
Chiphopper™ آی بی ام
LOVEM® – آی بی ام
Do You Flip?® – سیسکو
DELL THEFT™
Adobe® Pi ادوبی
Buzzword® ادوبی
Flash on.® ادوبی
Giddyup Thangs® ادوبی
Ouch!® ادوبی

البته این ها تنها بخشی از علامت های تجاری ثبت شده شرکت های بزرگ تکنولوژی هستند.برای مشاهده لیست کامل به لینک های زیر مراجعه کنید:
Adobe trademarks (PDF)
Apple trademarks
Microsoft trademarks
Google trademarks
IBM trademarks
Cisco trademarks
Dell trademarks

منبع

Comments are closed.