سونی به دنبال رئیس جدید!

Kaz Hirai

Kaz Hirai


به گزارش سایت Bloomberg شرکت سونی به دنبال جانشینی برای Howard Stringer رئیس فعلی شرکت می گردد, کسی که بتواند راه موفقیت آمیز او را ادامه دهد.به نظر می رسد Kaz Hirai رئیس بخش پلی استیشن از بخت بیشتری برای تصاحب عنوان ریاست برخوردار است و Hiroshi Yoshioka رئیس بخش تلوزیون و دوربین ها به عنوان جدی ترین رقیب او مطرح است.
منبع

Comments are closed.