تعداد برنامه های فروشگاه Windows Phone 7 به ۳۰۰۰ رسید


به گفته مایکروسافت بیش از 15 هزار برنامه نویس جذب فروشگاه Windows Phone 7 شدند و تعداد برنامه های ارائه شده در این فروشگاه در مدت کوناهی به 3000 برنامه رسید. با توجه به این تعداد برنامه نویس پیش بینی می شود تعداد برنامه ها به سرعت افزایش یابد. کاربران می توانند از طریق موتور جستجوی Bing که در این فروشگاه قرار داده شده است,برنامه دلخواه خود را پیدا کنند.همچنین مایکروسافت از طریق کنسول بازی Xbox 360 نیز برای فروشگاه Windows Phone 7 تبلیغ می کند.
لینک فروشگاه: Windows Phone Apps
منبع

Comments are closed.