تاریخچه صفحه بوت ویندوز از ابتدا تاکنون (عکس)


عکس بزرگی که شامل مجموعه کاملی از صفحه بوت های ویندوز از Windows 1 تا Windows 7 هست.

دقت متوسط (770 کیلوبایت)

دقت بالا ( 7 مگابایت)

Comments are closed.