آیا Facebook می خواهد با همکاری سکایپ Video Chat راه اندازی کند؟

facebook videochat


اخیرا شایعاتی مطرح شده بود مبنی بر این که فیسبوک با همکاری سکایپ در حال راه اندازی چت ویدئویی هست. حالا به نظر می رسد این شایعات به حقیقت خواهد پیوست.
Tal Alter که روی برنامه Green Any Site برای فیسبوک کار می کند از کشف یک کد برنامه نویسی جدید با نام VideoChat بر روی سرور فیسبوک خبر داد.به گفته او در این کد چندین بار به Skype نیز اشاره شده است که می تواند احتمال همکاری بین دو سایت برای برقراری Video chat را تقویت کند.
می توانید این کد را روی سایت فیسبوک ببینید.
منبع

Comments are closed.