آیا این ویدئو کاملا غیر واقعی است؟

ویدئویی را ببینید از Alex Roman طراح معروف که کلا از برنامه های گرافیکی ساخته شده است! یعنی هر آن چه شما در این ویدئو می بینید, واقعیت ندارد! و این نشان دهنده قدرت گرافیک و طراحی کامپیوتری در این زمان است.

Comments are closed.