Ipod دختری را از ربوده شدن نجات داد!

Ipod Touch


همه ما می دانیم که آیپاد دستگاهی است کاملا شبیه به آیفون ولی به عنوان تلفن همراه نمیشه از آن استفاده کرد اما دختری 12 ساله در ایالت دلاویر آمریکا هنگامی که مردی از او خواست سوار کامیونش شود خطر را احساس کرد و فورا آیپود را از کیفش بیرون آورده آن را به گوشش نزدیک برد و وانمود کرد که دارد به پلیس زنگ می زند راننده با دیدن این صحنه فورا پا به فرار گذاشت!!

منبع

Comments are closed.