گوگل در جزیره گنج!


گوگل در 160 سالگرد تولد رابرت لویس استیونسون لوگو خود را به جزیره گنج تغییر داد. رابرت لویس استیونسون اسکاتلندی در تاریخ 13 نوامبر 1850 در ادینبورگ به دنیا آمد و رمان معروفش جزیره گنج 33 سال بعد به چاپ رسید. این نویسنده در سن 44 سالگی در جزیره ساموا درگذشت.

منبع

Comments are closed.