کارمندی که خبر افزایش حقوق گوگل را درز داده بود,اخراج شد!

Google


بعد از این که از افزایش حقوق و پاداش خوشحال بود, کارمندی که این خبر را پخش کرده بود توسط شرکت گوگل اخراج شد!
گوگل دلیل این امر را به خطر افتادن جان کارمندانش اعلام کرد! چون قرار بود 1000 دلار پاداش را نقدا به کارمندانش پرداخت کند و پخش این خبر باعث می شد کارمندان گوگل در معرض سرقت قرار بگیرند.

منبع

۱ Comments.

  1. به این میگن پشتیبانی از کارمندان ،دلیل موفقیت گوگل هم از این جور کار هاش نشات میگیره