چین سریعترین ابر رایانه جهان را معرفی کرد

Tianhe-1A


چین از ابر رایانه ای پرده برداشت که آن را سریعترین ابر رایانه جهان نامیده است. این ابر رایانه که Tianhe-1A نام دارد از 7168 کارت گرافیک NVIDIA Tesla M2050 و 14,336 پردازشگر ساخته شده است و می تواند بیش از 1000 ترلیون محاسبه در هر ثانیه انجام دهد و قدرت پردازش آن 4.7 پتا فلاپ هست.
از طرفی دیگر دانشگاه ایلینویز آمریکا ابر رایانه ای را به نام Blue Waters معرفی کرده است که حداکثر تا 10 پتافلاپ قدرت خواهد داشت و از پردازشگرهای Power7 شرکت IBM بهره خواهد برد.

Blue Waters


منبع

Comments are closed.