ویکیپدیا از سال ۲۰۰۲ تاکنون!!


سایت ویکیپدیا که در سال 2002 میلادی تاسیس شد حالا تبدیل به بزرگترین دائره المعارف آنلاین تبدیل شده است. اگه میخواهید ببنید این سایت در طول زمان چه تغییری کرده سری به لینک های زیر بزنید:
سایت ویکیپدیا در تاریخ 27 نوامبر 2002
اینجا
سایت ویکیپدیا در تاریخ 24 ژوئن 2004
اینجا
سایت ویکیپدیا در تاریخ 1 آگست 2005
اینجا
سایت ویکیپدیا در تاریخ 11 نوامبر 2006
اینجا
سایت ویکیپدیا در تاریخ 1 نوامبر 2007
اینجا
سایت ویکیپدیا هم اکنون
اینجا

Comments are closed.