عید سعید قربان مبارک باد

لبیک اللهم لبیک


فرا رسیدن عید سعید قربان بر همگی مسلمانان جهان مبارک باد.

Comments are closed.