عکس ۸۰ گیگا پیکسلی از شهر لندن

London 80gp pic
این عکس از 7886 قطعه عکس تشکیل شده که جمعا 80 گیگا پیکسل را تشکیل می دهند. می توانید این عکس را به صورت 360 درجه از اینجا ببینید.

Comments are closed.