بازی کردن روبات انسان نما در نمایشنامه!

Gemenoid-F روبات انسان نمایی است که در یکی از نمایشنامه های ژاپنی نقش یک سرایدار را بازی می کند!
این آرزوی همه کارگردان هاست که بازیگری داشته باشند که بدون چون و چرا هر چی از او بخوان را انجام بده. در این ویدئو نحوه بازی او را می بینید.
http://www.youtube.com/watch?v=O87gCOv-X0c&feature=player_embedded

منبع

Comments are closed.