ارزش Facebook بیشتر از ebay!

ارزش وب سایت Facebook حدود 41 ملیارد دلار برآورد می شود. با این حساب این شرکت بعد از گوگل و آمازون در رتبه سوم بزرگترین شرکت وب در آمریکا قرار می گیرد.
در این لیست فیسبوک با 41 ملیارد دلار ارزش بالاتر از ebay با 39.3 ملیارد دلار و پایین تر از گوگل با 192.9 ملیارد و آمازون با 74.4 ملیارد دلار قرار گرفته است. این در حالی است که هنوز فیسبوک وارد بورس نشده است و ارزش آن بر حسب گمانه زنی ها و خرید و فروش سهام از طریق SecondMarket تعیین شده است.

منبع

Comments are closed.