نوشیدن قهوه بیماری آلزایمر را به تأخیر می اندازد

یک خبر خوب برای تمام گیک هایی که عاشق قهوه هستند (مثل خودم!)
جدیترین مطالعات نشان می دهد نوشیدن قهوه بیماری آلزایمر را در موش ها به تأخیر می اندازد پس یک لیوان دیگر برای خودتان پر کنید!
این مطالعه در مجله بیماری آلزایمر منتشر شده است. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.
منبع

Comments are closed.