مایکروسافت و لینوکس در تویتر با هم صلح کردند!

چند روز قبل مایکروسافت رسما به تویتر پیوست و همان موقع اکانت رسمی لینوکس در تویتر به آنها خوش آمد گفت. تقریبا یک روز بعد مایکروسافت جواب داد:” thanks, nice to be here”
عکس ها راببینید:

Linux Twitter
Microsoft Twitter
منبع

Comments are closed.