آسانسور و سطل آشغال!

اگر روزی گذرتان به سوئد افتاد, مراقب باشید سطل آشغال را با آسانسور پایین نبرید چون ممکنه بلایی سرتان بیاد که تو عکس می بینید:

Killing Elevator
منبع

Comments are closed.