پاکسازی سرویس پک ویستا

همون طور که می دونید بعد از ارتقا ویندوز ویستا به SP2 ویندوز از فایلهای SP1 بکاپ می گیره تا امکان بازگشت به سرویس پک قبلی وجود داشته باشه اما اگر از وضعیت سرویس پک 2 راضی باشید می توانید با برنامه compcln فایلهای بکاپ را پاک کنید تا مقداری از فضای مصرف شده درایو ویندوزتان کمتر شود.

برای اجرا این برنامه از طریق منوی استارت درگزینه جستجو این عبارت compcln را تایپ کنید در پنجره بعدی Y را تایپ کنید.

نکته:به یاد داشته باشید که بعد از اجرای این برنامه امکان بازگشت به SP1 را نخواهید داشت.
نکته2:اگر از SP1 استفاده می کنید برای پاکسازی از برنامه vsp1cln.exe استفاده کنید.

Comments are closed.