تخت همبرگری!

خداییش بعضی ها چه ایده هایی دارند کاملا خلاقانه! تخت خوابی به شکل همبرگر!

تخت خواب همبرگری
من که فکر می کنم هر که روی این بخوابه شبا خواب همبرگر می بینه!
سایت سازنده
که دستور پختش! رو نوشته. لذت ببرید!

Comments are closed.