بازگشت به عقب!

مثل اینکه قراره فوتبال ایران مثل همیشه درجا بزنه

اون از پرسپولیس که جلوی صدهزار تماشاگر خودش به بنیادکار باخت تا ناکامی های این فصلش کامل بشه

اینم از استقلال که دوباره به 3 سال پیش برگشته! صمد مرفاوی پس از قهرمانی استقلال با قلعه نوعی میشه سرمربی! اونوقت توقع دارن استقلال قهرمان آسیا بشه!!

باز خوبه که علیزاده داره میره ببینیم این دفعه از چه تاکتیکی می خوان استفاده کنن!

Comments are closed.